Wprowadzenie maszyny na rynek europejski - dyrektywy

Dyskusja na temat formalności związanych z nadaniem znaku CE

Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych

Autor tematu
drzasiek90
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 1
Posty: 34
Rejestracja: 25 kwie 2016, 11:58
Lokalizacja: Jodlowa

Wprowadzenie maszyny na rynek europejski - dyrektywy

#1

Post napisał: drzasiek90 » 14 cze 2019, 11:02

Witam Państwa. Nie znalazłem odpowiedniego działu dla mojej sprawy.
Znalazłem również podobny temat na tym forum ale był stary i zdaje się niedokończony.

Jestem o krok (no może 5) od założenia działalności gospodarczej. Istotą działalności będzie produkcja i sprzedaż maszyny - konkretnie na początek jeden produkt Frezarka/Ploter CNC do metali i tworzyw sztucznych.
Ponieważ już na samym początku chciałbym aby moja działalność podążała prawidłową drogą, urządzenie oczywiście planuję znakować oznaczeniem CE. W związku z tym, wertuję Dziennik urzędowy Unii Europejskiej, Dziennik ustaw, odszukuję w internecie opisów, instrukcji, wskazówek. Oto co udało mi się ustalić.

Aby wprowadzić maszynę do obrotu i oznakować znakiem CE muszę wystawić deklarację zgodności WE. W tym celu muszę przeprowadzić procedurę oceny zgodności maszyn zawartą w art. 12 DYREKTYWY 2006/42/WE. Wertuję załącznik IV i nie odnajduję tam kategorii/maszyny do której mógłbym zakwalifikować mój produkt a więc zgodnie z Art.12 p.2. Mogę przeprowadzić ocenę zgodności połączoną z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny przewidzianą w załączniku VIII. Noi tutaj jest problem, ponieważ załącznik VIII składa się aż z 3 punktów z których każdy Nic konkretnego nie mówi.
1. W niniejszym załączniku opisano procedurę, zgodnie z którą producent albo jego upoważniony przedstawiciel, który realizuje zobowiązania ustanowione w pkt 2 i 3, zapewnia i oświadcza, że dana maszyna spełnia odpowiednie wymagania niniejszej dyrektywy.
2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel opracowują dokumentację techniczną określoną w załączniku VII część A dla każdego reprezentatywnego typu z danej serii.
3. Producent musi podjąć wszelkie niezbędne środki, tak aby proces produkcji zapewniał zgodność wytworzonych maszyn z dokumentacją techniczną określoną w załączniku VII część A oraz z wymaganiami niniejszej dyrektywy.
Czy mam rozumieć, że procedura kontroli wewnętrznej musi zostać stworzona przez producenta wedle uznania (oczywiście zgodnie z DYREKTYWĄ 2006/42/WE) i wedle tej procedury powinien przeprowadzić sprawdzenia/badania i stworzyć z tych sprawdzeń sprawozdania które będą elementem przechowywanej dokumentacji?

Załącznik VII opisuje co powinna zawierać dokumentacja techniczna maszyny.
Dokumentacja techniczna maszyny
Niniejsza część zawiera opis procedurę sporządzania dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna musi wykazać, że maszyna spełnia wymagania niniejszej dyrektywy. Musi ona obejmować projekt, wytworzenie i działanie maszyny w zakresie koniecznym do tej oceny. Dokumentacja techniczna musi być sporządzona w przynajmniej jednym z oficjalnych
języków Wspólnoty, z wyjątkiem instrukcji dla maszyny, do której mają zastosowanie przepisy szczególne załącznika I sekcja 1.7.4.1.
1. Dokumentacja techniczna obejmuje:
a) dokumentację konstrukcyjną zawierającą:
— ogólny opis maszyny,
— rysunek zestawieniowy maszyny i schematy obwodów sterowania, jak również istotne opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia działania maszyny,
— rysunki szczegółowe, wraz z dołączonymi obliczeniami, wynikami badań, certyfikatami itp., niezbędne do sprawdzenia zgodności maszyny z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
— dokumentację oceny ryzyka przedstawiającą zastosowaną procedurę, zawierającą:
i)
wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyny;
ii) opis środków zapobiegawczych wdrożonych w celu wyeliminowania rozpoznanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka
oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie ryzyka resztkowego związanego z maszyną,
— zastosowane normy i inne specyfikacje techniczne, wskazujące zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte tymi normami,
— wszelkie sprawozdania techniczne podające wyniki wszystkich badań przeprowadzonych albo przez producenta albo przez jednostkę wybraną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
— egzemplarz instrukcji maszyny,
— w odpowiednich przypadkach, deklarację włączenia wmontowanej maszyny nieukończonej i odpowiednią instrukcję montażu takiej maszyny,
— w odpowiednich przypadkach, egzemplarz deklaracji zgodności WE maszyn lub innych produktów włączonych do maszyny,
— egzemplarz deklaracji zgodności WE;
b) w przypadku produkcji seryjnej, środki wewnątrzzakładowe, jakie zostaną podjęte w celu zapewnienia zgodności maszyny z przepisami niniejszej dyrektywy.
Producent musi przeprowadzić odpowiednie badania i próby części składowych, osprzętu lub gotowych maszyn, aby ustalić, czy ich projekt lub wykonanie pozwalają na bezpieczny montaż i oddanie maszyny do użytku. Odpowiednie sprawozdania i wyniki podlegają włączeniu do dokumentacji technicznej.2006L0042 — PL — 20.04.2016 — 004.001 — 74
▼B
2. Dokumentacja techniczna określona w pkt 1 musi być udostępniana do wglądu właściwym organom krajowym przez okres przynajmniej 10 lat od daty produkcji maszyny lub, w przypadku produkcji seryjnej, od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza. Dokumentacja techniczna nie musi znajdować się na terytorium Wspólnoty, i nie musi być stale dostępna w formie materialnej. Jednakże, musi być możliwe jej skompletowanie i udostępnienie w czasie współmiernym
do jej złożoności przez osobę wyznaczoną w deklaracji zgodności WE. Dokumentacja techniczna nie musi obejmować szczegółowych rysunków ani innych szczególnych informacji o podzespołach użytych do produkcji maszyny, o ile takie informacje nie są niezbędne przy sprawdzaniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.
3. Niedopełnienie obowiązku przedłożenia dokumentacji technicznej w odpowiedzi na prawidłowo uzasadniony wniosek właściwych organów krajowych może stanowić wystarczającą podstawę do zakwestionowania zgodności danej maszyny z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Wedle załącznika, dokumentacja techniczna powinna zawierać dokumentację konstrukcyjną:
rysunki szczegółowe, wraz z dołączonymi obliczeniami, wynikami badań, certyfikatami itp., niezbędne do sprawdzenia zgodności maszyny z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
natomiast niżej jest zapis:
Dokumentacja techniczna nie musi obejmować szczegółowych rysunków ani innych szczególnych informacji o podzespołach użytych do produkcji maszyny, o ile takie informacje nie są niezbędne przy sprawdzaniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.
I teraz nie wiem, czy dokumentacja techniczna powinna jednak zawierać szczegółową dokumentację konstrukcyjną czy jednak nie musi?

Czy moja maszyna musi spełniać niezależnie od dyrektywy maszynowej inne dyrektywy?
niskonapięciowa LVD, kompatybilności elektromagnetycznej? Rozumiem, że tak.

Natomiast czytając dyrektywy i rozporządzenia Ministra Gospodarki nic konkretnego z nich nie wynika.

Czy ktoś może w niedawnym czasie przebrnął tą drogę i mógłby się nieco podzielić swoimi doświadczeniami?
sad_madman
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 1
Posty: 55
Rejestracja: 06 mar 2012, 08:53
Lokalizacja: Sieradz

Re: Wprowadzenie maszyny na rynek europejski - dyrektywy

#2

Post napisał: sad_madman » 06 paź 2019, 23:08

Problemem tej dyrektywy jest to, że powołuje się bardzo mocno na normy, które z kolei powołują się na kolejne... Niestety normy są płatne i jeżeli chciałbyś się zapoznać z tymi wymaganymi przy takich maszynach to musiałbyś wydać około 2000zł. Tam też są napisane np. sposoby badania osłon.

Ogólnie najlepiej jakby udało Ci się znaleźć "DTR" od jakiegoś znanego producenta tego maszyn i samemu przekonać się ile tam informacji jest zamieszczonych.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”